СОД Секюрити ООД
Монтаж и сервиз
slideshow

Включване в системата за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)

Услугата включва:

 • Предварителен безплатен оглед;
 • Изготвяне и предоставяне на оферта;
 • Изграждане на система;
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка;
 • Профилактика;
 • Сервиз на сигнално-охранителни и/или друг тип системи (пожароизвестителни и видеонаблюдателни системи).

Желаещите да се включат в услугата „охрана със сигнално-охранителна техника“ получават извършване на предварителен оглед с цел да бъде определена оптималната конфигурация на система за сигурност и/или пожароизвестяване, избор на подходяща система според спецификата на помещението/ята и евентуални препоръките относно сигурността на обекта.

Следващия етап е изготвянето и предоставяне на оферта, която включва детайли относно: стойност на техниката необходима за изграждане на системата в обекта (цени за всеки отделен компонент от нея), стойността на услугите за монтаж и настройка на системата, сроковете необходими за изграждането й, гаранционни срокове на техническите компоненти, условия и заплащане.

След постигане на споразумение с клиента, се преминава към:

1.Изготвяне и подписване на „Договор“ с клиента, в който са описани:

 • Месечния абонамент.
 • Цената на абонамента.
 • Гаранционни условия и срокове.
 • Срока на договора (ако има такъв).

2.Изграждане на системата за сигурност и/или пожароизвестяване:

 • Окабеляване (не се отнася за безжични системи).
 • Монтаж на техниката.
 • Настройка и програмиране.

3.Профилактика на системата:

 • Периодични проби на системата и компонентите за сигурност и измерване на моментните им показатели.
 • Денонощна връзка с нас при възникнал проблем в системата.

4.Гаранционна и следгаранционна поддръжка:

 • Пренастройване на цялата система или на отделни компоненти от нея.
 • Ремонт на отделни компоненти на място.
 • Демонтаж и преместване на компоненти при необходимост.
 • Демонтаж на неизправни компоненти и замяна с нови такива.
 • Денонощен сервиз.

right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right