Наблюдение на обекти
Наблюдение на обекти
Автопатрулен контрол
Автопатрулен контрол
slideshow

Мониторинг и контрол

Услугата включва:

  • Наблюдение на обекта (24/7);
  • Първичен външен оглед на обекта от автопатрулен екип (при включване на нов клиент в системата);
  • Отчитане и регистриране на сигнали от обекта;
  • Инспекция на обекта от автопатрулен екип при постъпил сигнал;
  • Подаване на информация към клиента за състоянието на обекта след неговата инспекция.

За предоставянето на услугата „Мониторинг и контрол“, ние работим съвместно с едни от най-големите фирми за охрана на българския пазар, като разчитаме на техния опит и професионализъм. Използвайки техните сили за реагиране, се постига изцяло завършен и надежден процес за наблюдение и охрана на обектите на нашите клиенти.

Основен плюс на сътрудничеството ни с тях, е постигането на изключително голям диапазон на действие и гъвкавост в предлагането на услугата към Вас. Сигнално-охранителната техника, която ще монтираме във Вашия апартамент, офис, гараж или друг тип помещение, ще бъде изцяло съобразена с избраните екипи за охрана. Това гарантира и навременното постъпване и обработване на сигналите в денонощните центрове за наблюдение.

Приемането и обработването на сигналите в денонощните центровете за наблюдение е подсигурено от високо-качествена техника и екипи, специално обучени за разчитането им и предоставянето им към автопатрулните екипи, както и към клиента в последствие. Информацията за състоянието на обекта се подава към клиента веднага след получаването на сигнал от него и/или след извършването на инспекция от автопатрулен екип непрекъснато през цялото денонощие.

right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right