МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Мониторинг

Сигурност по всяко време

  • Наблюдение на обекта (24/7);
  • Първичен външен оглед на обекта от автопатрулен екип (при включване на нов клиент в системата);
  • Отчитане и регистриране на сигнали от обекта;
  • Инспекция на обекта от автопатрулен екип при постъпил сигнал;
  • Подаване на информация към клиента за състоянието на обекта след неговата инспекция.

В зависимост от необходимостта от контрол на даден вид помощения или сгради, ние предлагаме два основни типа охранителна дейснот:

  • Мониторинг - наблюдение на обект с технически средства за охрана като СОТ, видеокамери, контрол на достъпа и др.
  • Мониторинг и контрол - тук се добавя и реакцията на автопатрулни екипи, които при постъпил сигнал в дежурните центрове от охранителната система извършват оглед на обекта декларирайки неговото състояние.

За предоставянето на услугата „Мониторинг и контрол“, ние работим съвместно с едни от най-големите фирми за охрана на българския пазар, като разчитаме на техния опит и професионализъм. Използвайки част от техните ресурси, се постига изцяло завършен и надежден процес за наблюдение и охрана на Вашите обектите.

Основен плюс на сътрудничеството ни с тях, е постигането на изключително голям диапазон на действие и гъвкавост в предлагането на услугата. Сигнално-охранителната техника, която ще монтираме във всеки апартамент, офис, гараж или друг тип помещение, ще бъде изцяло съобразена с спецификата на помощението/ята. Това гарантира и навременното постъпване и обработване на сигналите в денонощните центрове за наблюдение.

Приемането и обработването на сигналите в денонощните центровете за наблюдение е подсигурено от високо-качествена техника и екипи, специално обучени за разчитането им и предоставянето им към автопатрулните екипи, както и към клиента в последствие. Информацията за състоянието на обекта се подава към клиента веднага след получаването на сигнал от него и/или след извършването на инспекция от автопатрулен екип непрекъснато през цялото денонощие. В това отношение разчитаме на нашите фирми партньори за бързото и надеждно предоставяне на услугата.

right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right